فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شايد كه باد زاير پيراهن توست ( خديجه پنجي)

شايد كه باد زاير پيراهن توست ( خديجه پنجي)

شايد كه باد زاير پيراهن توست 
در هر كجا، مسافر پيراهن تو است 
عطر تو در تمام هوا، موج مي زند 
انگار! باد،ناشر پيراهن تو است 
كنعان به بوي خوب تنت زنده مي شود
اين بركت معاصر پيراهن تو است 
صد قافله نگاه – زليخاي ديدنت –
اين روزها، مهاجر پيراهن تو است 
بوي تو را،تمام جهان،چشم مي شود
اين معجزه به خاطر پيراهن تو است
اي قهرمان قصه ي زيباي بازگشت 
دنيا هميشه شاعر پيراهن تو است 


منبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم