فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

سوال بی جواب

لیلی محمدی

تو در قلب خطوط هر کتابی
و در ذهن قلم پر التهابی
ولی پوشیده در معنایی ای عشق
چرا که یک سوال بی جوابی

لیلی محمدی

گچساران…

بخش دو بیتی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران