فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

سفيد- به رنگ خون( داريوش مومني)

سفيد- به رنگ خون( داريوش مومني)

عنوان : انقلاب سنگ
شاعر   : داريوش مومني

سفيد- به رنگ خون
سطر، سطر
دفترم را سنگي مي كنم در دستانت
بالاتر از اين؟
مي شد اگر قلبم را
تا بر صورتشان
زخم مي زدي
آه اي پرنده ي كوچك
ابابيل قدسيم
تا قرن ابرهه
سنگي نمانده است
دستان كوچك تو
سبز مي شوند
بر شانه ي سينايي پدر
زيتون، نشانه ي دستان سبز توست
تا مرگ ابرهه
سنگي نمانده است

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي