فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

سر فرو برده به خاكند فلك نشناسان(حميد رضا برقعي)

سر فرو برده به خاكند فلك نشناسان(حميد رضا برقعي)

سر فرو برده به خاكند فلك نشناسان 
بال پرواز ندارند ملك نشناسان 
امتحان بود و خدا برد سرفرازان را 
در همان مرحله ماندند محك نشناسان 
شعر را باز به تلميح كشاندم ، شايد 
بگذارد اثري بر متلك نشناسان
بازهم فاطمه در كوچه ي غربت تنهاست
شهر، مجموعه اي از زخم فدك نشناسان 
قصه را زنده نگهه دار غزل ! در تاريخ 
بيهقي باش و بگو از حسنك نشناسان 

منبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم