فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

سرفه هايت را ياد آرند، انفجار شلمچه را هر روز(علي اصغر شيري)

سرفه هايت را ياد آرند، انفجار شلمچه را هر روز(علي اصغر شيري)

سرفه هايت را ياد آرند، انفجار شلمچه را هر روز
روزگارت به ياد مي آرد، روزگار شلمچه را هر روز
خسته اي از تمام مردم شهر، طعنه هايشان كلافه ات كرده 
كرده زخم زبانشان رنجور، يادگار شلمچه را هر روز
شكوه كردن كه در مرامت نيست، گرچه يك كوچه هم بنامت نيست 
گرچه كمرنگ مي كنند اينجا، اعتبار شلمچه را هر روز
بيقراريست مسلك و دينت ، دردهايت نداده تسكينت
چون گذشته به دوش مي گيري ، كوله بار شلمچه را هر روز
زخم تاول نشسته بر تن تو، هست مشكل نفس كشيدن تو 
سرفه هايت به ياد مي آرند، انفجار شلمچه را هر روز

داغ بر دل چو لاله داري تو ، در دلت آه و ناله داري تو 
نسل سوم چگونه درك كند، داغدر شلمچه را امروز

منبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم