فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

رفاقت را تو امضا كردي اي مرد( عشرت جبارزاده)

رفاقت را تو امضا كردي اي مرد( عشرت جبارزاده)

عنوان : گل ماووت
شاعر  : عشرت جبارزاده

رفاقت را تو امضا كردي اي مرد
به كوي دوست مأوا كردي اي مرد

به يمن سادگي و عشق و عرفان
نشان دوست پيدا كردي اي مرد

سرودي شاه بيت ناب معراج
به ذهن عارفان جا كردي اي مرد

گل خمپاره هاي دشت ماووت
تو سور نار بر پا كردي اي مرد…

تو با آن باور پاك خدائي
سپاه خسم در وا كردي اي مرد

به گوش جان صدها مرد عاشق
شهادت را تو نجوا كردي اي مرد

تو شير پر توان بيشه ي عشق، 
ز خشم الله پروا كردي اي مرد

فنا في الله درس مكتب بود
به مكتب خانه غوغا كردي اي مرد 

بنازم پيكر صد پاره ات را 
رفاقت را تو امضا كردي اي مرد

منبع : گلواژه هاي پايداري/ اشعار برگزيده ي اولين و دومين جشنواره شعر پايداري استان آذربايجان شرقي/ به كوشش محمد رنجبر باهر