فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 18 آذر 1402

ديدم كه تو را به دوش ياران بردند (حيدر مرادي)

ديدم كه تو را به دوش ياران بردند (حيدر مرادي)

عنوان : رفتن
شاعر : حيدر مرادي

ديدم كه تو را به دوش ياران بردند 
با حسرت و آه جانثاران بردند 
هنگام وداع پيكر پاك تو را 
پاكيزه تر از قطره باران بردند 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري