فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

دو بيتي( داريوش منصوري)

 دو بيتي(  داريوش منصوري)

عنوان : دو بيتي
شاعر : داريوش منصوري

(1)
يك شهر به خون خويش خرم كردي
شهنامه به نام خود فراهم كردي
با ديو درافتادي و آخر كاري
چون قصه ي «هفت خوان » رستم كردي

(2)
خود را چه گرفتار بلاي مي بينم
چون مرغ شكسته بسته پا مي بينم
معني پريدن از قفس را مردم
در نام بلند شهدا مي بينم

(3)
دنيا تو بگو كين نهاني باشيم
يااينكه چو دوستان جاني باشيم
شمشير و تفنگ و گرز آماده كنيم
يا منتظر صلح جهاني باشيم

(4)
بوي مثل«خون خدا» مي آيد 
از قربت دل يك آشنا مي آيد 
«لو حول و لا قوه الا بالله»
سردار رشيد كربلا مي آيد

(5)

خورشيد فروزنده كه تابيد تويي
آن سرو به افتادگي بيد تويي
اين ليلي و مجنون و فلانها حرف است
بي هيچ سخن عاشق جاويد تويي

منبع : مجموعه ي شعر شماره اي كه از پلاك افتاد، به اهتمام دبير خانه ي شعر دفاع مقدس استان لرستان