فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

دوباره مرغ مهاجر به لانه مي آيد(محمد بقالان)

دوباره مرغ مهاجر به لانه مي آيد(محمد بقالان)

عنوان : طلوع صبح دگر…
شاعر : محمد بقالان

دوباره مرغ مهاجر به لانه مي آيد
به جلو گاه بلند آشيانه مي آيد
طلوع صبح دگر شد به كوچه باغ وطن
زعطر نور كه بر هر كرانه مي آيد
سراغ مرغ رها را زدام چاره مگير
صداي گمشده از درب خانه مي آيد
بشوي، سرمه ي خون، با زلال شبنم شوق
كه در بحر دل، آن ناز دانه مي آيد
هم او كه تيغ زبان زد بديده ي صياد
گسسته دام و به همراه دانه مي آيد
همان صلح كه از بام ما پريد آنروز
نسيم بال وصالش به لانه مي آيد
به آنكه تير بلا از كمان فاجعه زد
بگو : كه سوي تو اينكه كمانه مي آيد
چو مرگ خويش در ين صلح ديده دشمن ما
در احتضار مكرر بهانه مي آيد!
زمان بكام دل از نوبهار آزاديست
بكار دانه، كه فصل جوانه مي آيد
شكفته غنچه ي خورشيد در پگاهي سبز
بهار باروري، جاودانه مي آيد

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس /شاعران استان خوزستان/به كوشش بهمن ساكي