فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

دل آن آهو

بهناز علیزاده

با سلام و سپاس،

دل آن آهو که در بندی نیوفتد،
به هر نیرنگ و ترفندی نیوفتد،
همه صحرا و دشت بر زیر پایش،
به هر چاهی که تو کندی نیوفتد،

بهناز علی زاده ( کیمیا)

بخش دو بیتی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران