فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

دلم مي خواست پرچمدار باشم( محمود زهرتي)چند رباعی

دلم مي خواست پرچمدار باشم( محمود زهرتي)

عنوان : پر چمدار
شاعر   : محمود زهرتي

دلم مي خواست پرچمدار باشم
بلال لشكر عمار باشم

دلم مي خواست آن شب در جزيره 
شهيد كربلاي چار باشم 

 

تو مثل لاله رمز و راز داري
گلويي تشنۀ آواز داري

تو مانند كبوترهاي زخمي 
دلي در حسرت پرواز داري

 

در سوگ تو اي ستاره، مهتاب گريست
خورشيد به خون نشست و بيتاب گريست

روزي كه تو را به شانه ها مي برديم
اب رآمد و در غم تو خوناب گريست

 

با يك دل پاره پاره برخاسته ايم
از كالبد ستاره برخاسته ايم

ديروز ميان خاك و خون غلطيديم
امروز ببين دوباره بر خاسته ايم