فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

دلم را ساز كردم با كبوتر (عزت خليفه زاده)

دلم را ساز كردم با كبوتر (عزت خليفه زاده)

عنوان : پرواز
شاعر  : عزت خليفه زاده

دلم را ساز كردم با كبوتر
سفر آغاز كردم با كبوتر
«سبك خيز و سبك بال و سبك بار»
سحر پرواز كردم با كبوتر

يا تو من و ماه و سحر،جاي تو خالي
ميان پلك در جاي تو خالي
غمت ماه و سحر را كشت اما 
منم مشتاق تر جاي تو خالي

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري