فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

دستانم را بال كردم (فرخنده فتحي)

دستانم را بال كردم (فرخنده فتحي)

عنوان : بال
شاعر: فرخنده فتحي

دستانم را بال كردم 
تا پرواز شوم
از اينجا تا آسمان
به اندازۀ جانماز مادرم
فاصله است
دعايم را نردباني كرده ام 
براي رسيدن به عشق 
از گل هاي روسري ام 
نور مي بارد
درخت ها از سر شاخه هايشان 
روشني جاري ست
به زبان موسي
تكلم مي كنم در طور
از خاكريز تا خدا
فاصله اي نيست

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري