فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

در لحظه هاي بي تو – جوان، سينه چاك شد(مصطفي سمندي)

در لحظه هاي بي تو – جوان، سينه چاك شد(مصطفي سمندي)

عنوان : چشم پرستاره
شاعر   : مصطفي سمندي

در لحظه هاي بي تو – جوان، سينه چاك شد
دل در كنار خاطره هايت به خاك شد
بعد از گذشت اين همه سال انتظار،آه
سهم من از تمام تو اين يك پلاك شد
مهتاب در تبسم چشمت وضو گرفت
در جاري نگاه تو آئينه پاك شد
گلدسته هاي چشم تو اي ماه بي حضور
چون«چشم پر ستاره» به شب تابناك شد
روزي كه جرعه جرعه ترا داغ مي زدند
بيچاره آرزو لب دريا هلاك شد

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي