فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

در دلم زبانه مي كشد هنوز، شعله ي بهانه اي كه نيست(فريدون قلاومند)

در دلم زبانه مي كشد هنوز، شعله ي بهانه اي كه نيست(فريدون قلاومند)

عنوان : بهانه
شاعر   : فريدون قلاومند

در دلم زبانه مي كشد هنوز، شعله ي بهانه اي كه نيست
يك غزل سراغم آمده ست، سهم شاعرانه اي كه نيست
پشت گريه هاي ساده ات خنده اي رسوب كرده است
يك پلاك ساده مانده است، از تنت نشانه اي كه نيست
رد پاي استقامت روي شانه هاي كرخه بود
امشب از تو حرف مي زنم، بر لب كرانه اي كه نيست
خواب ديدم از نگاه تو، يك پرنده ي سپيد را
زير بال خود پناه داد، دست آشيانه اي كه نيست

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي