فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

دانستم آن شب دانش دريا شدن را (مختار عباسي)

دانستم آن شب دانش دريا شدن را (مختار عباسي)

عنوان : دانستيم آن شب…
شاعر : مختار عباسي

دانستم آن شب دانش دريا شدن را 
مفهوم رويش، منطق افرا شدن را 
در دشت آتش ، زير باران منور
شب جارمي زد وعدۀ فردا شدن را 
در دشت خون اي كاش مي بودي ببيني 
رقص جنون، بي دست و سر، بي پا شدن را 
بوديم در بود و نبود خويش نابود 
آموختيم، آموزۀ بودا شدن را 
شايد كه بخل آسمان، حالا به هر حال
از دست دادم فرصت زيبا شدن را 
حالا غروب و جاده اي متروك و يك مرد 
سر مي دهد خوش شروۀ تنها شدن را 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري