فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

داغ تو آرزوي مرا چون سراب كرد(يونس نوروزي اولشي)

 داغ تو آرزوي مرا چون سراب كرد(يونس نوروزي اولشي)

عنوان : انتخاب
شاعر   : يونس نوروزي اولشي

داغ تو آرزوي مرا چون سراب كرد
چشمان آتشين مرا پر زآب كرد
عمري به آرزو گذراندم كه داغ تو 
اين پايه هاي قصر دلم را خراب كرد
زخمم چنان زدند كه ديشب طبيب من 
ديگر مرا براي مداوا جواب كرد
جز حرفهاي مرده نمانده است بر زبان
بايد براي زنده شدن انقلاب كرد
هر لحظه مي توان به طريقي تمام آن
خون واژه هاي داغ تو را يك كتاب كرد
گر صحبت از نوازش خورشيد و ماه شد
بايد كه چشم مست تو را انتخاب كرد 

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي