فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

خون تو با برگ هاي تشنه ي زيتون چه كرد ؟(رسول خياباني)

خون تو با برگ هاي تشنه ي زيتون چه كرد ؟(رسول خياباني)

خون تو با برگ هاي تشنه ي زيتون چه كرد ؟
با تن زخمي چه كرد و با دل پر خون چه كرد؟
در شب بيت المقدس لاله، پاشيد و گذشت
با زمين، با اين تشهد هاي روزافزون چه كرد؟
نو گل پرپر! ببين گلبرگ هاي سرخ تو
با بهار نيمه جان اين همه مجنون چه كرد؟
زخم تو در كوچه هاي قبله اول، چه ريخت؟
داغ تو، با پلك هاي رفته در جيحون چه كرد؟
ميوه ي سرخ شكفته! از شكوه خون تو
زنده شدن خاك فلسطين ،ها! ببين اكنون چه كرد؟منبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم