فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

خورشيد را در كنار تو مي كارم(فرشيد فرهمند نيا)

خورشيد را در كنار تو مي كارم(فرشيد فرهمند نيا)

عنوان : اشك هاي غريبانه
شاعر : فرشيد فرهمند نيا

خورشيد را در كنار تو مي كارم
تا عشق را به دست تو بسپارم
مانند اشك هاي غريبانه 
بر وسعت مزار تو مي بارم
ديروز سرافراز و رها بودم
در لحظه هاي روشن پيكارم
ديروز مثل كوه ولي امروز
بر شانه هاي زخمي ات آوارم
من را رها كن از قفس بودن
تا سر به دست عشق تو بگذارم
حتي اگر تمامي ذوقم را 
شعري كنم براي تو حق دارم
اين همه تمام قصۀ دردم نيست
از غصه هاي سرزده سرشارم
باور مكن تواضع شعرم را 
من زخم هاي بيشتري دارم

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري