فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

حرف های در گوشی 2

احمد رضایی پایدار

شبی گنه کاری بعد از انجام گناه
روبه آسمان کردو گفت ای اله

گر نیک بنگریم به این معاصی
من بی گناهم تو هستی عاصی !

احمدرضایی الف پایدار+

بخش دو بیتی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران