فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

حرف های در گوشی 1

احمد رضایی پایدار

شخصی بعد از عمری شصت ساله

پسرش گفت :تورا چیست در این میانه ؟

پدر گفت هر چه کردم خطا بود خطا

جز ناکردهایم و آنهم خطایی است که تو می کنی

احمد رضایی الف پایدار+

بخش دو بیتی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران