ابوالفتح تاج الدین اصفهانی

 

تاج اصفهانی معروف به ذواللسانین از دانشمندان و شعرای سده شش هجری و همزمان با سلاطین سلجوقی است .وی از موسیقیدانان عصر خویش بوده و کتابی در علم ایقای – ضرب – تصنیف کرده است
تاج الدین اصفهانی از شعرای ممتاز عصر خود بود و به عربی و فارسی شعر می سرود و در علم و عمل موسیقی مهارت داشت و در نوازندگی استاد زمان خویش بود

 

[yt_box style=”default” box_color=”#c5f4fc” radius=”0″ yt_title=”دیوان تاج الدین اصفهانی” title_color=”#0810a6″ ] [/yt_box]