فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

جاری است در زلالی این دشت آسمان(سیّد محمّدجواد شرافت)

 جاری است در زلالی این دشت آسمان(سیّد محمّدجواد شرافت)

جاری است در زلالی این دشت آسمان
با این حساب سهم زمین هشت آسمان
این جا پرنده های زیادی رها شدند
باید خطاب کرد به این دشت آسمان
دشتی که در قدم قدم خاک روشنش
دنبال رد پای خدا گشت آسمان
در پیشواز آن همه پرواز، بارها
تا این دیار آمد و برگشت آسمان
ای دشت بر غروب تو سوگند لحظه ای 
از خون کشتگان تو نگذشت آسمان