فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 تیر 1403

تشنه ام اي آسمان عشق! بارانت كجاست؟(محمد رضا احمدي فر)

تشنه ام اي آسمان عشق! بارانت كجاست؟(محمد رضا احمدي فر)

عنوان : شور سرگرداني
شاعر : محمد رضا احمدي فر

تشنه ام اي آسمان عشق! بارانت كجاست؟
دست من در جستجوي پژمرد، دامانت كجاست؟
هر چه مي بينم فقط ديوارهاي سنگي است
كاش مي گفتي به من شهر شهيدانت كجاست؟
شاخه ها بر بستري از برگ هاشان خفته اند
آه اي فصل پريشان ساز… توفانت كجاست؟
شور سرگرداني ام را با نگاهت زنده كن
در سكون خود نمي گنجم بيابانت كجاست؟
سهم من تنها سكوت عافيت پرورده هاست
دوست دارم ناله اي باشم،نيستانت كجاست؟
ابتداي حسرت آباد است اين دنيا،ولي
كاش مي پرسيدم از دنيا كه پايانت كجاست؟

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري