فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

تا اولين هواپيما( شهرام فروغي مهر)

تا اولين هواپيما( شهرام فروغي مهر)

عنوان : تابلوي نفس ممنوع
شاعر   : شهرام فروغي مهر

تا اولين هواپيما
خواب خميازه ها را شكست
تابلو افتاده
درست روي سر ساعت ديواري
خواب من خراب شد ديوار هم
اين تولستوي بود كه از توي تابلو
پريد توي اين متن
ادامه سبز كودكي ها
گم مي شديم توي جواني جنگ
دنبال موشها و موشكها
سنگر
موشك
كودك براي هميشه
زير تابلوي نفس ممنوع
قايم شده بود
ادامه آن روزها داشت
توي تابوتهاي قشنگ آمد
حتي همين تولستوي توي تابلو هم
هنوز دارد آن طرف صندلي راحتي اش
خواب صلح را
خميازه مي كشد

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي