فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

تابيدي از اوج افق(محسن صالحي حاجي آبادي)

 تابيدي از اوج افق(محسن صالحي حاجي آبادي)

 تابيدي از اوج افق
از اوج افلاك
بر پهنه ي خاك
از موج لبخندت سحر
مهتاب را چيد
از كهكشان سينه ات
خورشيد جوشيد

در سايه سار آه تو
غم، شعله ور شد
از نم نم اشكت

نگاه آب، تر شد
وقتي تو را ديد آسمان
شد صاف و آبي
خورشيد هم
از غنچه ي لبخند تو
شد آفتابي 
در رويش اشكت 
سحر
مهتاب روييد 
آب زلالي نگاهت 
قطره اي چيد 
تو 
يباترين تفسير و شعر پاك مردي
شهر شهادت را تو آخر فتح كردي