فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

بچرخ باد صبا عطري از شلمچه بيار ( پيمان سپهري)

بچرخ باد صبا عطري از شلمچه بيار (  پيمان سپهري)

عنوان : به ياد ممد و ياران عاشقش
شاعر   : پيمان سپهري

بچرخ باد صبا عطري از شلمچه بيار
كه شد دوباره دل از بوي عافيت بيزار
گره بزن دل من را به بالهاي جنون
كه پر زنم به هواي جزيره ي مجنون
در آن فضا كه نفس هاي عشق غوطه ور است
تمام وسوسه هاي – رجيم – بي اثر
هنوز هر وجبش بوسه گاه خون خداست
هنوز ساحت آن خاك خسته، قبله ي ماست

اگر صداي خدا در پر كبوترهاست
به لطف غيرت و جانبازي صنوبرهاست
چه شد؟ كه درگير زندگي گشتيم
به جاهليت قبل از هزاره برگشتيم
اگر گريه ي پروانه نيل شد بشود
اگر كه حق كبوتر فسيل شد. … بشود
بس است اي دل عاقل دگر اشاره نكن
لباس حرمت اين جمع را تو پاره نكن
كه آن – ستاره به دوشان – و زندگي. …هيهات!
به ياد- ممد- و ياران عاشقش صلوات!

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي