فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

به یاد غواصان دریا دل—نام شماست به تارک ایوان خوش آمدید

به یاد غواصان دریا دل
نام شماست به تارک ایوان خوش آمدید
حسین معلمی قصیده «ره گشایان» را برای ۱۷۵ غواص شهید عملیات کربلای ۴ شعری سروده است.

تقدیم به دریادلانی که بر دریا زدند، ازعمق جان برای عشقشان که رسیدن به معبود بود و در میان موج و طوفان پارو زدند ، کبوتر وار جان های ناب ودوست داشتنیشان افلاکی شد و بدن های مطهرشان خاک جبهه را متبرّک نمود و استخوانهای قیمتی شان امروز روانه بازار ” ان ا… اشتری من المؤمنین …” می شود تا در موزه خاطره های این ملّت قدرشناس نگهداری و از ذرّه ذرّه و سانت سانت آن شهامت و شجاعت و مردانگی و اخلاص استشمام شود.

* قصیده «ره گشایان»

“دست بسته ، ره گشوده” مرامان خوش آمدید

دریادلان به کشور طوفان خوش آمدید

قایق نشستگان به امواج به سمت رود

پاروزنان ز عمق دل و جان ، خوش آمدید

گرداب طی نموده و فارغ زبیم موج

آرام دلان اگر چه پریشان، خوش آمدید

نام آوران عرصه دریا و رود وآب

رفته شناکنان به سوی شهیدان خوش آمدید

مردی ز ذرّه ذرّه جسم شما عیان

نام شماست به تارک ایوان خوش آمدید

امواج همه مقهور مستی وجنون شما

لیلی خجل به پیش شمایان خوش آمدید

ای پر گشوده سوی سماوات، زعمق خاک

عالی ترین تکامل انسان ، خوش آمدید

ای بارش شهامت دریا ، رود ، زلال ترین

بر سرزمین سبزه و باران، خوش آمدید

ای تازه کرده قصّه ی عشق در دیار نور

واگوترین حکایت شیران ، خوش آمدید

در بحر پر صدف و پر زدر ، شنا کنان

ای پر شده ز لؤلؤ و مرجان خوش آمدید

دارد افق هنوز نشان شما را به وقت صبح

از داغتان نموده چاک گریبان خوش آمدید

ساحل هنوز نگاه غریبش به سمت رود

امواج آرمیده ی طوفان ، خوش آمدید

ای خواندنی‌ترین غزل به کتاب حماسه ها

در کربلای چهار سروده ایمان خوش آمدید

ای گفتنی ترین حکایت مجنون به هر زمان

لیلی خجل به پیش شمایان خوش آمدید

ای دلنواز ترانه ی دریا زعمق عشق

آواز تان رسیده به کیوان خوش آمدید

گلهای خفته ی باغ پر از بهاره ی ما

چون سر زدید گشته بهاران خوش آمدید

ای سرو های فرو رفته ریشه در زمین

راست قامتان چو نخل گلستان خوش آمدید

هر یک زخیل شما پر حماسه اید وخروش

زنده دوباره اید و خروشان خوش آمدید

ای قصّه های درد زمان شعله های خشم

قصّه هنوز نرفته به پایان خوش آمدید

در فصل بی کبوتری ما دوباره پر زده اید

پرواز و اوج را دوباره نمایان خوش آمدید

زیباترین فصول کتاب ، اوّلین آن

رفتیم همه دوباره بهاران ، خوش آمدید

ما مانده برسر عهدیم در بیشه، استوار

هست برقرار دفتر و پیمان خوش آمدید

دست های بسته تان بگشودست گره گره

کردید به شب مسیر، فروزان خوش آمدید

دستهایتان اگر چه ببسته ست سپاه شب

گشته ست کلید فتح رفیقان خوش آمدید

اموا ج شطّ شلمچه به سمت ساحل عشق

مابرکه گشته ایم و تشنه ی باران خوش آمدید

هست تشنه ، تشنه تر از هر زمان ” معلّم ” خوار

هست التماس او به شمایان خوش آمدید

شاعران کشورمان می‌توانند اشعار سروده‌شده خود درباره 175 شهید غواص را در اختیار خبرگزاری فارس قرار دهند تا در قالب یک کتاب منتشر شود.