فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

به یاد غواصان دریا دل — صد و هفتاد و پنج ماهی را/ زیر آب از چه رو خفه کردید؟؟

به یاد غواصان دریا دل
صد و هفتاد و پنج ماهی را/ زیر آب از چه رو خفه کردید؟؟
وحید اشجع 

یکسره داد می کشم از غم
آه ای کوسه ها چه نامردید
صد و هفتاد و پنج ماهی را
زیر آب از چه رو خفه کردید؟؟
گیرم این ماهیانِ بی آزار
عاملِ موجِ آب ها بودند
این همه ماهیِ زبان بسته
لایقِ این عذاب ها بودند ؟؟
چشم در چشمِ آب های سیاه
ماهیان را عذاب می دادید
کوسه ها !؟ با چه جرأتی اینقدر
دسته گل را به آب می دادید؟؟
آه ای کوسه های بی احساس
ای که با مرگ و میر هم دستید
کاشکی تکه تکه می کردید
دستشان را ولی نمی بستید