فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

بعد تو اي مهربان ، اي آشنا ي سوخته( نصرالله عسگري)

بعد تو اي مهربان ، اي آشنا ي سوخته( نصرالله عسگري)

عنوان : رد پاي سوخته
شاعر  : نصرالله عسگري

بعد تو اي مهربان ، اي آشنا ي سوخته
مانده روي خاك- تنها – رد پاي سوخته

مي وزد باد نجيب بر كوير خاطرم
چون نسم دلنواز ، اي آشنا ي سوخته 

مي پرانم سهر ه ي احساس خود را روز و شب
در مدار بي كسي ها، در هواي سوخته

بعد تو سرمايه ام از زندگاني هيچ نيست
جز دلي غربت نصيب و شعرهاي سوخته

مي چكم از شرم بر دامان خود، زانرو كه نيست
طاقت ماندن مرا در انزوا ي سوخته 

منبع : مجموعه ي شعر شماره اي كه از پلاك افتاد، به اهتمام دبير خانه ي شعر دفاع مقدس استان لرستان