فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

بررسی تطبیقی نظام تخیلی غزلیات عاشقانة بشاره الخوری و حسین منزوی بر اساس الگوی ژیلبر دوران/فائزه عرب یوسف آبادی /عبدالباسط عرب یوسف آبادی