فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

برخاستي و موج زدريا برخاست(دكتر محمد رضا سنگري)

برخاستي و موج زدريا برخاست(دكتر محمد رضا سنگري)

عنوان : شهيد
شاعر   : دكتر محمد رضا سنگري

برخاستي و موج زدريا برخاست
پيش قدمت، غبار صحرا برخاست

وقتي كه ميان خون نشستي، اي دوست
خورشيد، به احترامت از جا برخاست

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي