فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

براي اولين بار سكوت كردم( فهيمه كاظمي)

براي اولين بار سكوت كردم( فهيمه كاظمي)

عنوان : سكوت
شاعر : فهيمه كاظمي

براي اولين بار سكوت كردم
و براي آخرين بار تو را ديدم
بعد رفتنت غبار گرفته ام 
و بعد جاي دلم پنجره ها را نمي تكانم
غربو همدم تنهايي هايم شده 
و طلوع وقت مردن من است
دوباره به ياد تو مي افتم
و اين بار اشك مانع سكوتم مي شود

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري