فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 17 آذر 1402

ببين در فصل گل‌چيدن چه کرده‌ست/سید حبیب نظاری

گنجشک های غزه

ببين در فصل گل‌چيدن چه کرده‌ست
ببين با تو، ببين با من چه کرده‌ست
ببين با اين‌ همه گنجشک کوچک
هواپيماي بمب‌افکن چه کرده‌ست!

سید حبیب نظاری