فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

ببين در فصل گل‌چيدن چه کرده‌ست/سید حبیب نظاری

گنجشک های غزه

ببين در فصل گل‌چيدن چه کرده‌ست
ببين با تو، ببين با من چه کرده‌ست
ببين با اين‌ همه گنجشک کوچک
هواپيماي بمب‌افکن چه کرده‌ست!

سید حبیب نظاری