فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

با آنكه دهان بسته اش خون مي ريخت( علي عبدي)

 با آنكه دهان بسته اش خون مي ريخت( علي عبدي)

 

عنوان : مضمون
شاعر   : علي عبدي

با آنكه دهان بسته اش خون مي ريخت
در وسعت شعر و زخم مضمون مي ريخت

از سينه ي او خدا تراوش مي كرد
انگار هر آنچه داشت بيرون مي ريخت

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستان به كوشش بهمن ساكي