فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

بانک شاعران

زبان و ادبیات فارسی یکی از شکوهمند ترین زبان ها و ادبیات دنیاست که از سالیان متمادی  در دنیا چون خورشیدی درخشان بوده است و در این میان  شاعران قدیم و شاعران معاصر نقش شگرفی در رشد و اعتلای  آن داشته اند  در شاعر کوشیده ایم شاعران سبک های مختلف  را در وادی غزل ، دوبیتی، رباعی، مثنوی ، را معرفی نماییم.

بی تردید آشنایی با شاعرانی چون حسین منزوی ، نیما یوشیج ، هوشنگ ابتهاج ، احمد شاملو  در کنار شاعرانی چون حافظ ، سعدی ، جامی ، مولوی و … می تواند  در نگاه شاعران جوان به زبان و ادبیات فارسی تاثیر فراوانی داشته باشد.