فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

بازهم يك غرور شيطاني(سعيد احمد استوار)

تصویر تست

بازهم يك غرور شيطاني(سعيد احمد استوار)

عنوان : درس پاياني
شاعر : سعيد احمد استوار

بازهم يك غرور شيطاني
قتل، غرات، نبرد، ويراني

باز هم ليله المبيت دگر
توطئه ، نقشه هاي پنهاني

باز خندق، پريد اسب يليل
ضربت ذوالفقار چمراني

مار فروعن را عصا بلعيد
نيل اروند، راه عمراني

هشت سال از ستم نناليديم
در گلو مرد بغض زنداني

يا حسين، راه راه آزاديست
مرگ حق است و زندگي فاني

عشق يعني شرف، وفاداري
ريگ ريگ زمين ايراني

باز شيطان، فريب سيب، بهشت
ولي اين بار سيب لبنانب

ادعاي پيمبري اما
معجزه،آيه هاي شيطاني
لحظه ي انتقام موسي گشت
كام رود است ليتاني 

سنگ در دست كودكي، نفرين
جرم شيشه وجود نوراني

لرزه بر پيكر زمين انداخت
غرش رعدهاي طوفاني

بنگر اين طبل ها چه مي لرزند
تهي است اين سپاه گولاني

بمب ها با هدايت ليزر
خانه قبر و گنه مسلماني

نعره ي آتشين حيدريان
ترس دجال، درس سفياني

وارثان زمن خدا با ماست
انتظار است درس پاياني

منبع : گلواژه هاي پايداري/ اشعار برگزيده ي اولين و دومين جشنواره شعر پايداري استان آذربايجان شرقي/ به كوشش محمد رنجبر باهر