فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

این عطر خون توست با آبان می آید(زهرا بشری موحّد)

این عطر خون توست با آبان می آید(زهرا بشری موحّد)

این عطر خون توست با آبان می آید
ازجاده های سرخ کردستان می آید
بعد از شهادت زنده تر خواهی شد ای عشق!
عاشق که بی جان می شود، با جان می آید
مجنون جزیره نیست، مجنون سینۀ توست
چون از جماران جنون فرمان می آید
فرمانده می داند که خیبر سوز دارد
وقتی که لشگر می رود، گردان می آید
***
یک شهر میگرید در آغوش مزارت
یکریز در گلزار قم، باران می آید