فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

اي موج غزل هاي جنونخيز بسوزيد(فمحمد حسن انصاري نژاد)

اي موج غزل هاي جنونخيز بسوزيد(فمحمد حسن انصاري نژاد)

عنوان : از سفر سوخته
شاعر : محمد حسن انصاري نژاد

اي موج غزل هاي جنونخيز بسوزيد 
در برزخي از گريۀ پاييز بسوزيد
خاكستري از نعش گل سرخ نمانده ست
باباغچه شب زده يكريز بسوزيد 
اي زنجره ها قصه اي از عشق نخوانيد 
در غربت آيينه شما نيز بسوزيد
آه… از سفر سوخته ام هيچ نوييد
با خاطرۀ خون شباويز بسوزيد
از سايۀ خود نيز به جان آمدم امشب
انبوه خيالات غم انگيز بسوزيد

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري