فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

اي شهر! اي سكوت در آتشفشان رها ( حيدر منصوري)

اي شهر! اي سكوت در آتشفشان رها(حيدر منصوري)

عنوان : نگاه در ناگهان
شاعر : حيدر منصوري

اي شهر! اي سكوت در آتشفشان رها
لبخند مي زني به تمام جهان رها
از خاك كوچه هاي تو خورشيد مي چكد
هر گوشه گوشه ات شده يك آسمان رها
مثل صداي روشن الله اكبرت 
بين مناره ها ي تو بوي اذان رها
فردا گواه تازه اي از غربت تو اند-
اين پاره هاي ماندۀ از استخوان رها
ديروز بال هاي تو مي سوخت در سكوت
فردا ولي صداي تو در بيكران رها
فردا پرنده، عشق، غزل، آسمان ، درخت
فردا نگاه آينه در ناگهان رها 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري