فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

اي سبز قامتان به گل سر بال تان( سيد محمد رضا هاشمي زاده)

اي سبز قامتان به گل سر بال تان( سيد محمد رضا هاشمي زاده)

عنوان : پرواز تا خدا
شاعر  : سيد محمد رضا هاشمي زاده

اي سبز قامتان به گل سر بال تان
شادي ترين سرود زمان شد ملال تان
پروازتان طلايه سر سبز نو بهار
اي سينه سرخ هاي زمين، خوش به حال تان
با ابرهاي عاطفه پيوند مي خورد
رنگين كمان روشن فكر و خيال تان
درياست قطره اي ز كرامات چشمتان
ما مانده ايم و دست تهي در قبال تان
كروبيان به حال شما غبطه مي خورند
فرخنده باد صبح سپيد وصال تان 
اي دوستان مخلص پاك بسيجي ام
سوگند بر كرامت صبح وصالتان
عشقي كه در نگاه شم موج مي زند 
خوش مي دهد به نام شهيد اتصال تان

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري