فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

اي تلفظ صحيح عشق(حسين شيخي زاده)

اي تلفظ صحيح عشق(حسين شيخي زاده)

عنوان : يادهاي سبز تو
شاعر   : حسين شيخي زاده

اي تلفظ صحيح عشق
تكيه داده بر قلمرو وسيع آفتاب
بند بند من
به نام تو دخيل بسته است
اي حضور دور
چشمه سار آبي نگاه من
تشنه كام يادهاي سبز توست
سايه وجود من
پرتوي ز نور بي دريغ توست
پرتوي فشان!
اي سخاوت كريم
تا كنم نثار خاكپاي تو
بي رمق دل شكسته را
نقشبند واژه هاي شعر من
نام پر شكوه توست
با تو مي توان
فاغ از رديف و قافيه
تا به اوج عاشقانه ي حضور
پر كشيد

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي