فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

اي آسماني مسافر،آلالۀ سرخ پرپر(خليل عمراني)

اي آسماني مسافر،آلالۀ سرخ پرپر(خليل عمراني)

عنوان : رمز شكوه
شاعر : خليل عمراني

اي آسماني مسافر،آلالۀ سرخ پرپر
ياد تو باغ شقايق،نام تو روشن برادر
بعد از نگاه بلندت،دل ماند و تنهايي وداغ
رفتي تو بر شانۀ باغ، در موجي از گل شناور
پروانه ها تشنه ماندند ، پشت عطش هاي مبهم 
با بال هاي شكسته با دردهاي تناور
نام تو رمز شكوه است، اسطورۀ صبر كوه است
هر شب كه مي گردد آغاز، والفجرهاي مكرر
والفجر هشت عبورت، در شط آيينه جاري ست
به شعله هاي شب آشوب، با موج هاي دلاور
امشب بيا تا سكوتم، اي باغ سبز قنوتم
دل مي تپد مي گدازد، در انتظارت برادر

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري