فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

اين بار با- ستاره شب- جمله اي بساز!(مريم سقلا طوني)

اين بار با- ستاره شب- جمله اي بساز!(مريم سقلا طوني)

عنوان : جمله
شاعر   : مريم سقلا طوني

اين بار با- ستاره شب- جمله اي بساز!
سارا اشاره كرد به آن راه درودست:
ده سال مي شود پدرم رفته است
خانوم اجازه!رفته ولي برنگشته است؟!
خانوم خنده اي زد و پرسيد : دخترم!
در جمله هاي ناقص ات اصلاً ستاره هست؟
ترسيده بود نمره اش اين بار كم شود
خانوم… شب… دو مرتبه بالا گرفته است
خانوم اجازه ! صبح و شب ما يكي شده است 
خانوم اجازه ! خانه ما بي ستاره است

منبع : كتاب از هشت بهار سرخ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم