فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

اين آخرين گدار نيست(سيد محمد هاشمي فرد)

اين آخرين گدار نيست(سيد محمد هاشمي فرد)

عنوان : تا آخرين پرنده بخواند
شاعر : سيد محمد هاشمي فرد

اين آخرين گدار نيست
تو غمناكي اساطيري ات را بايد
تا انهتاي دربه دري
تا پشت دروازه هاي ناپيدا
همسفر شوي
تو سري پر خطر داري
اي از ديار برگ هاي سرگردان
تو مثل تمام عاشقان زمين 
دلي دربه در داري
تا آخرين پرنده بخواند 
و تو در لابه لاي بال هايت
بوي آشنايي را نوازش كني
و احساس سي مرغ را 
در انسجام نيروي بازوانت ببيني
چندين وداي در پيش است؟
چندين خوان بي ستاره و چشمه؟
*
بايد همچنان شمرد
بال هاييي را كه فرو مي افتند
بر خاك
بايد سرود، سفر را
تا صبح
تا آخرين پرنده بخواند
تا آخرين پرنده بخوان 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري