فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

ايمان، دفاع، جبهه، خطر، انفجار، جنگ(محمود طيب)

ايمان، دفاع، جبهه، خطر، انفجار، جنگ(محمود طيب)

عنوان : غزل- واژۀ جنگ
شاعر   : محمود طيب

ايمان، دفاع، جبهه، خطر، انفجار، جنگ
سنگر، كمين، خلوص،شبيخون، صفا، تفنگ
مين،انفجار، توپ، مسلسل، گلوله، بمب
يوزي، كلاش،ژ3،نفر، كوه، تپه، سنگ
تسبيح،مهر، چفيه، وصيت، نماز، عطر
قرآن، پلاك، قمقمه، ساعت،دعا ، فشنگ
موجي، شهيد، زخم، جنون، ماسك، خنده ، اشك
خردل، اسيد، گاز، عطش، ميكرب، شرنگ
گردان،نظام، دسته، ستون، بخش، دسته، تيپ
ارتش، سپاه، منطقه، لشكر، بسيج، هنگ
دارو، پزشك، درد، عصا، تخت، ويلچر
تزريق، باند، ضدعفوني، سرم، سرنگ
مادر، پدر، عروس، برادر، عزيز، زن
ليلا،علي، بنفشه، محمد، صنم، قشنگ
ديروز : دين، نبرد، وطن، آرمان، خدا
امروز : ايسم،ژست تفكر! بزك، فرنگ!

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي