فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

اهل غم آبادم

فاطمه لشکری “راحیل کرمانی”

تو چرا غمگینی؟
من همینجا هستم
روزگارم بد نیست
اهل غم آبادم
خانه ام در خلوت
شهر تنهایی ها است
پیشه ام نقّاشی است
با نگاهی خلوت
در درون رؤیا
نیمه جانی دارم
و دودستی لرزان
که توان در آنها یک سر سوزن نیست
نم اشکی در چشم
آه سردی در دل
ودو پایی که در آنها شاید
یک توانی باشد
نیمه جانی باشد
ولبی غرق سکوت که ازآن لبریزم

با تو در خلوت خود
سوزو سازی دارم
سرّ و رازی دارم
دلخوشی هم زیبا است
کار من شاید نیست
که تورا در تصویر
با قلم موی خیال
آسمانی بکشم آبی تر
از حریم پرواز
کار من این شده است
لحظاتی از دور بنشینم به تماشا و تو را
آنچنان که هستی
فقط از دور نگاهت بکنم
این شده دلخوشی ام
دلخوشی هم زیبا است

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران