فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 تیر 1403

اندیشه ات جاری شده در جان الأقصیٰ/ناصر اسماعیلی

اندیشه ات جاری شده در جان الأقصیٰ
     آمیخته ایثار با ایمــان الأقصیٰ

    ای ناخدای کشتی آزادگی، از تو
  نیرو گرفته روح جاویدان الأقصیٰ

هفتاد فروردین نیاورده گل لـبخنــد
پر بوده از آلاله ها دامان الأقصیٰ

گفتی که باید محو گردد از زمین غاصب
  گفتند بسم الله سربازان الأقصیٰ

    دریا علیه لشکر فرعون خروشیده
در هم شکسته ظلم را طوفان الأقصیٰ

 فرقی ندارد غزه یا تهران که باید گفت
قدس شریف از ماست، ما از آن الأقصیٰ

تا حذف این بیماری بدخیم هم عهد است
   ایرانی آزاده با پیمان الأقصیٰ

 با این شکست سخت غیر قابل ترمیم
رو شد به صهیون قدرت میدان الأقصیٰ

فرماندهم ، فرمان تو لبیک یا مهدی است
    این را بداند دشمن نادان الأقصیٰ

پا از گلیم اش رد کند این بار در راه است
  با حاج قاسم های ما طغیان الأقصیٰ

                                          ناصر اسماعیلی