فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

اندوه يك دل مي شود بر گرده هم باشد(محدثه الماسي)

اندوه يك دل مي شود بر گرده هم باشد(محدثه الماسي)

عنوان : شط مي تواند يك خيال مرده هم باشد
شاعر : محدثه الماسي

اندوه يك دل مي شود بر گرده هم باشد
بر رگده يك اندوه تاول خورده هم باشد
تابوت دريا را اگر موجي برقصاند
شط مي تواند يك خيال مرده هم باشد
اصلا! پري! رسم خوشايند غزل اين است
يك قافيه بايد كمي افسرده هم باشد
هر چه كه باشد گل، گل است و باورش زيباست
حتي اگر بر شاخه اش پژمرده هم باشد
اكسيژنت ر وام مي گيرم كه بنويسم
دنيا كمي سهم من دلمرده هم باشد
هي سرفه كن، هي سرفه كن با خون و با لبخند
آدم كه مي بازد خودش را، برده هم باشد

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس /شاعران استان خوزستان/به كوشش بهمن ساكي