فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

انبوه تاول بر تنت سرباز كرده(سيد مجيد باباميري)

 انبوه تاول بر تنت سرباز كرده(سيد مجيد باباميري)

انبوه تاول بر تنت سرباز كرده 
اين هم نشان ديگري از سرفرازي ست
تاول، نه ! اين ها مهر تاييد است مومن
تاييد معصوميتت در عشق بازي ست
*
كپسول هاي سرد اكسيژن برايت 
جز آه هاي بي ثمر چيزي ندارد
مي خواهي آسوده شوي حرف تو اين است-
اين سال ها انگار پاييزي ندارد!
*
اين سرفه ها ياد آور يك عمر درد است
دردي كه در عمق وجودت ريشه كرده 
چيزي نمي گويي ولي مي فهمم، آري!
مسموميت خون تو را در شيشه كرده 
*
حتي نفس با تو سر ياري ندارد
با اين همه از هيچ كس شكوه نداري
بر عكس هر ابري كه مي خواهد ببايرد
ترجيح دادي بي صدا نم نم بباري
*
امشب دوباره خاطراتت جان گرفته
يك چفيه و تسبيح و عكسي يادگاري
بايد تو را توصيف كرد اين گونه شايد :
شمعي كه سرگرم است با شب زنده داري 
*
فرياد تو با موج هاي «كرخه» رقصيد
در عمق جان«راين» هم حتي اثر كرد
چيزي بگو، حرفي بزن همراه بغضت
بايد جهان را از شكوهت باخبر كرد 

منبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم